יתרונות הנסיעה בגפ"מ

חסכון

​מחיר עלות ליטר גפ"מ נמוך בכ 50% מעלותו של ליטר בנזין, כאשר יחס ק"מ לליטר הינו בהפרש מקסימלי של 5% לרעת הגפ"מ וזאת בשל ערך קלורי נמוך יותר של הגפ"מ לעומת הבנזין.

טבלת חיסכון לפי ק"מ:

כמות נסיעה בק"מ 20,000 30,000 40,000 50,000
עלות נסיעה באמצעות בנזין בש"ח 12,000 18,000 24,000 30,000
עלות נסיעה באמצעות גפ"מ בש"ח 5895 8842 11789 14737
חסכון בש"ח 6105 9158 12211 15263
חסכון באחוזים 49% 49% 49% 49%
1 ליטר / 10 ק"מ  צריכה ממוצעת
6.0 עלות ליטר בנזין (בש"ח)
2.8 עלות ליטר גפ"מ (בש"ח)

*נכון למחירי גפ"מ \ בנזין אוקטובר 2015

איכות הסביבה

מחקרים סביבתיים מבוססי תקני האיחוד האירופאי מוכיחים כי רכבים בסטנדרט 3/4/5 EURO אשר מוסבים לנסיעה באמצעות גפ"מ \ גט"ד הינם בעלי רמת זיהום אוויר נמוכים יותר מאלו המקבילים אליהם בבנזין וסולר.

בטיחות

​תקן מערכת גפ"מ EURO 6 הינו בסטנדרט הגבוה ביותר הקיים היום בנושא הבטיחות, דרישות התקן הינם בעלי 8 אביזרי בטיחות, אשר תפקידם למנוע מצבי קיצון בכל הקשור לבטיחות הנוסעים ברכב ולסביבתו.